Az egészség és a biztonság prioritást élveznek
Hozzájárulásunk az élhető élethez, valamint dolgozóink teljesítőképességének és egészségének megőrzéséhez.

Globálisan működő vállalatként szociális felelősséget vállalunk dolgozóinkért és ügyfeleinkért világszerte. Munkatársaink biztonsága és egészsége vállalati sikereinknél előbbre való, mert mi alkalmazottainkat tekintjük legfontosabb értékünknek. Dolgozóinkat a munkavédelem területén meghozott átfogó intézkedésekkel védjük. Ennek értelmében kiemelten fontos a veszélyektől mentes munkahelyi környezet biztosítása. Ezt a gyártási lépések biztonsági előírásainak folyamatos betartásával és tökéletesítésével érjük el. A gyártógépek folyamatos karbantartása és ellenőrzése vállalatunknál szabványos feladatnak számít. A biztonság számunkra a gyártási és az adminisztrációs területen dolgozó munkatársaink védelmét jelenti, de termékeink biztos üzemeltetése, így a szerelők és üzemeltetők biztonsága is fontos nekünk.

Munkatársaink rendszeres oktatása
Munkatársaink rendszeres munkavédelmi oktatásban részesülnek. Valamennyi új dolgozó részt vesz munkahelyén az erőforrások kíméletes kezeléséről szóló oktatáson. Az oktatási anyag évenkénti felfrissítésével biztosítjuk az ismeretek állandó jelenlétét és aktuális szinten tartását.

Társadalmi felelősségvállalás
Természetesen a vállalat iránt érzett felelősség is napi szinten megjelenik telephelyeinken világszerte. Gyártóüzemeink olyan vegyes területeken helyezkednek el, ahol ipari létesítmények és lakóépületek találhatók. Ez csak úgy lehetséges, hogy gyártási folyamataink során a zajemissziót és a keletkező veszélyes anyag mennyiségét olyan alacsonyan tartjuk, hogy a környező lakóterületeken élők egészségét nem veszélyeztetjük. A biztonság és környezet területén kitűzött céljaink eléréséhez bevált technológiákat és módszereket használunk a munkahelyi biztonság, valamint vállalati telephelyeink természetes életterének védelmében. Az ezen a területen elért fejlődésünk mérhetővé tétele jelentős lépés céljaink elérésében. Vállalati tevékenységeinkben elsőbbséget élvez a veszélyektől mentes munkahely széleskörű kiépítése és a környezet védelme, amely új termékek fejlesztésénél és befektetési döntéseknél, továbbá a szállítókkal és megbízókkal történő együttműködés során érvényesül leginkább.

Ossza meg ezt az oldalt