Güntner korrupcióellenes irányelvek

Ismertetés és cél

Az aktív és a passzív korrupció súlyos bűncselekmény. A korrupt magatartás nagy károkat okozhat a vállalatnak. Ezenkívül az ilyen magatartást tanúsító személyek büntetést kaphatnak. Már a korrupt magatartás gyanúja is komoly negatív következményekkel járhat. Ahhoz, hogy a munkavállalókat és a Güntner GmbH & Co. KG-t megóvjuk ezektől a következményektől, nem elegendő a ténylegesen korrupt magatartás kizárólagos elkerülése. Sokkal inkább már a megvesztegetés, illetve az egyéb korrupt magatartás gyanúját is el kell kerülni. Jelen irányelv következő rendelkezéseit e célból kell alkalmazni.

A Güntner GmbH & Co. KG valamennyi olyan ország jogszabályaira tekintettel van, ahol jelen van. A versenyben a költség-, technológiai és innovációs vezető szerepre törekszik, nem pedig a jogellenes vagy etikailag megkérdőjelezhető magatartásformák tanúsítására. A Güntner GmbH & Co. KG ezért elutasítja a korrupt és egyéb módon jogellenes magatartást és nem tűri az ilyen viselkedést. Elvárja a vezetőitől, munkavállalóitól és üzleti partnereitől, hogy ők se éljenek semmilyen korrupt gyakorlattal, függetlenül attól, hogy melyik államban tevékenykednek. Az ezt a kötelezettséget megszegő személyek ellen a Güntner GmbH & Co. KG a megfelelő intézkedéseket alkalmazza.

Szabályozás

Aktív korrupció
A Güntner GmbH & Co. KG munkavállalóinak tilos belföldi vagy külföldi hivatalos személyeknek, valamint belföldi vagy külföldi vállalatok munkavállalóinak vagy képviselőinek személyes előnyöket felkínálni, ígérni vagy biztosítani (aktív korrupció).
Ez a tilalom értelemszerűen a közvetítőként megjelenő szolgáltatók vagy az ajánlattevői és munkaközösségben, valamint közös vállalatokban együttműködő azon partnerek korrupt magatartására is vonatkozik, akik közvetítőként jelennek meg. Ezek a tilalmak valamennyi olyan államra vonatkoznak, ahol a Güntner GmbH & Co. KG jelen van, és valamennyi munkavállalóra, állampolgárságától függetlenül. Akkor is érvényesek a tilalmak, ha a korrupció egy adott államban megszokott és a helyi üzleti partnerek nem tekintik etikátlannak.

Néhány államban szokás a közhivatalt betöltőknek fizetni azért, hogy a jogilag megalapozott hivatalos eljárások (pl. jogszerűen importált alkatrészek vámkiadása) gyorsabban történjenek. Ezek az úgynevezett felgyorsító kifizetések a legtöbb esetben jogellenesek, ezeket a Güntner AG & Co. KG munkatársai nem ajánlhatják fel, nem ígérhetik meg vagy nem nyújthatják.

Az üzleti partnerekkel kötött szerződések bizonyos körülmények között felvethetik az aktív vagy passzív korrupció gyanúját, például:

 • Nem áll rendelkezésre írásos és aláírt szerződés.
 • Az üzleti partner által nyújtandó szolgáltatás nem konkrétan meghatározott.
 • Az üzleti partner által nyújtandó szolgáltatásnak nincs határozott haszna a Güntner GmbH & Co. KG számára.
 • A fizetés készpénzben, szabályszerű nyugta nélkül történik.
 • Az üzleti partner olyan bankszámlaszámot adott meg, amelynek tulajdonosa nem azonos a szolgáltatást nyújtóval.

Az üzleti partnerekkel folytatott együttműködés során a Güntner GmbH & Co. KG munkatársainak folyamatosan világossá kell tenniük, hogy a Güntner GmbH & Co. KG az érvényes jogszabályok figyelembevételével cselekszik, nem tűri a korrupt vagy egyéb módon jogellenes magatartást, és korrupciós esetek vagy egyéb jogellenes magatartás felmerülésekor megszünteti az együttműködést az adott üzleti partnerrel. Ha egy üzleti partner által tanúsított korrupt magatartásra vagy egyéb súlyos jogsértésre utaló adatok merülnek fel, a munkavállalóknak tájékoztatniuk kell a helyi ügyvezető igazgatót, valamint a helyi igazságszolgáltatást.

A Güntner GmbH & Co. KG nem teljesít jogosulatlan kifizetéseket más vállalatok munkatársai vagy képviselői számára, sem közvetlenül, sem harmadik félen keresztül. Az ilyen jellegű kifizetések – még ha néhány országban szokásosak is – jogellenesek, és a Güntner GmbH & Co. KG számára elfogadhatatlanok. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha a kifizetést a munkavállaló vagy hozzá közel álló személyek „Tanácsadói szolgáltatások díjazásaként” minősítik. Az üzleti partnerek felé teljesített valamennyi kifizetést úgy kell dokumentálni, hogy a Güntner GmbH & Co. KG hatósági vizsgálatok során igazolni tudja, hogy jogos kifizetésekről van szó.

A munkavállalóknak szóló meghívásokat (pl. éttermi meghívásokat, sportrendezvényekre szóló meghívásokat, étkezést, személyes utazási költségek átvállalását), ajándékokat és egyéb személyes előnyöket csak jelentéktelen mennyiségben szabad elfogadni. Azok összértékének és a konkrét körülményeknek nem szabad az elvárt ellenszolgáltatások benyomását kelteniük. Minden egyes esetet meg kell vizsgálni, pl. a következő tényezők alapján:

 • Az előny értéke (egymástól független felek közöttihez hasonlítás) 
 • Esetleges előnynyújtás gyakorisága
 • A fogadó pozíciója a vállalaton belül (hierarchia, funkció, kapcsolat a Güntner GmbH & Co. KG-hoz)
 • Társadalmi megfelelőség

A megengedett, a jelentéktelen keretbe beleférő előnyöket sosem szabad titokban nyújtani. Az ilyen jellegű meghívásokat vagy ajándékokat mindig a címzett hivatalos üzleti címére, nem pedig privát címére kell küldeni. A házastársak, rokonok vagy hozzájuk közel álló személyek részére nyújtott előnyöket értelemszerűen kell kezelni. Soha nem szabad készpénzt vagy készpénz-helyettesítő eszközöket (pl. utalványokat) ajándékozni.
Néhány állam vagy vállalat teljesen megtiltja a vállalatok munkatársainak vagy képviselőinek meghívások vagy ajándékok elfogadását. Más államok vagy vállalatok értékhatárokat határoznak meg az előnyökre, amelyeket a vállalatok munkatársai vagy képviselői elfogadhatnak. Mielőtt egy meghívást tennénk, vagy egy ajándékot átnyújtanánk, a Güntner GmbH & Co. KG munkatársának meg kell arról győződnie, hogy a címzett a meghívást vagy az ajándékot jogszerű módon elfogadhatja.
Számos ország korrupcióellenes jogszabályai tiltják a személyes előnyök nyújtását bel- és külföldi hivatalos személyek (hivatalnokok, választott tisztségviselők, katonák vagy közhivatalok betöltői) számára, akkor is, ha ezek az előnyök jelentéktelen értékkel bírnak. A Güntner GmbH & Co. KG munkatársainak és vezetőinek ebben az esetben tilos a hivatalos személyek számára gazdasági értékkel bíró előnyöket (pl. meghívásokat vagy ajándékokat) nyújtani. A legtöbb államban kivételt képez azonban a megbeszélések során biztosított élelmezés.

Passzív korrupció
A Güntner GmbH & Co. KG munkatársai és vezetői a meglévő és a lehetséges üzleti partnerektől nem követelhetnek, vagy nem fogadhatnak el előnyöket maguk vagy hozzájuk közel álló személyek (pl. házastársak, rokonok, barátok) számára (passzív korrupció). Ez érvényes akkor is, ha ez az előny nincs hatással az üzlet alakulására. Különösen érvényes a passzív korrupció tilalma megrendelések odaítéléséért vagy egyéb, a beszállító számára hasznos magatartásért (pl. kártérítés érvényesítésének mellőzése a beszállítóval szemben a Güntner GmbH & Co. KG számára leszállított hibás termékek miatt) történő ellenszolgáltatásként megvalósuló elfogadás esetében.

A Güntner GmbH & Co. KG munkavállalóinak és vezetőinek a meghívásokat (pl. éttermi meghívásokat, sportrendezvényekre szóló meghívásokat, étkezést, személyes utazási költségek átvállalását), ajándékokat és egyéb személyes előnyöket csak jelentéktelen mennyiségben szabad elfogadni. Azok összértékének és a konkrét körülményeknek nem szabad az elvárt ellenszolgáltatások benyomását kelteniük. Minden egyes esetet meg kell vizsgálni, pl. a következő tényezők alapján:

 • Az előny értéke (egymástól független felek közöttihez hasonlítás)
 • Esetleges előnynyújtás gyakorisága
 • A fogadó pozíciója a vállalaton belül (hierarchia, funkció)
 • Társadalmi megfelelőség

A Güntner GmbH & Co. KG munkatársai és vezetői sosem fogadhatják el titokban a megengedett, a keretbe beleférő jelentéktelen előnyöket. Ezenkívül nem fogadhatnak el ajándékokat, amelyeket a privát címükre vagy családtagoknak, valamint barátoknak küldenek. Értelemszerűen kell kezelni a házastársak, rokonok vagy hozzájuk közel álló személyek részére nyújtott előnyöket. Semmi esetre sem szabad készpénzt vagy készpénz-helyettesítő eszközöket (pl. utalványokat) elfogadni.

Alkalmazás

Jelen irányelv betartásáért a saját divíziójukon vagy társaságukon belül a Güntner GmbH & Co. KG ügyvezetői felelősek. A Güntner GmbH & Co. KG ügyvezetése a konszernrevízióval fogja ellenőriztetni az irányelv betartását, mind az általános vizsgálatok, mind a külön vizsgálatok keretében, amennyiben szükséges. Ezek az intézkedések azonban nem mentik fel a Güntner GmbH & Co. KG munkatársait és vezetőit saját felelősségük és jelen irányelv keretében meghatározott kötelezettségeik, valamint az érvényben lévő törvényi előírások alól.

Jelen irányelv megsértése – amely alatt az ilyen jellegű szabályszegések elkendőzésében való együttműködés is értendő – munkajogi következményekkel vagy kártérítési követelésekkel járhat. A Güntner GmbH & Co. KG elvárja valamennyi vezetőjétől és munkavállalójától, hogy a szabályszegéseket felelősségteljesen jelentsék.

Ossza meg ezt az oldalt